A mediáció folyamata - Starlight Mediátor Iroda Szeged

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A mediáció folyamata

A mediációról
A mediáció szó latin mediare kifejezésből ered, ami közvetítést, középen állást jelent. Gyakorlatilag ez egy rendkívül hatékony alternatív vitarendezési módszer, ami elősegíti a felek közötti kommunikációt, építi a köztük lévő kapcsolatot, együttműködésre serkent, közös célok mentén feltárja az érintettek érdekekeit és szükségletekeit. A közvetítés révén  egy független, külső személy koordinálása mellett, előre meghatározott lépések során az érintettek maguk hoznak döntést a fennálló helyzetről.

Mielőtt részletekbe bocsátkoznék a közvetítői eljárást illetően, fontosnak tartom kiemelni azokat az alapelveket, amelyek rendkívül nagy fontossággal bírnak.

1. Önkéntesség: a felek önszántukból vesznek részt a mediációban.
2. Semlegesség/pártatlanság: a mediátor nem érdekelt a megegyezés létrejöttében és egyik fél érdekét sem helyezi a másik fél érdeke elé.
3. Jövőre orientáltság: a létrejövő megoldás mindig a jövőre koncentrál.
4.Titoktartás: a mediátort titoktartási kötelezettség terheli az adott üggyel kapcsolatban. Megjegyzném azonban, hogy ez a titoktartás a felekre nem terjed ki alapesetben, csak akkor, amennyiben ők ezt kifejezetten kérik.

Az alapelvek után nézzük meg, hogyan is zajlik a közvetítés. Kiemelendő, hogy az eljárás bármelyik fél kérlemére, bármelyik szakaszban megszakítható.

Ha megoldható, előzetes megbeszéléssel indul a közvetítés, amely során a mediátor az érintettekkel külön külön, nagyjából 30 percben átbeszéli az eset részleteit. Az előzetes megbeszélés alapján eldönti a mediátor, hogy az esetet lehet-e mediálni, áll-e fenn bármilyen kizáró tényező. Ha mediálható az eset, akkor ezt követi az első mediációs ülés, amin mindkét fél részt vesz. Egy-egy ilyen ülés kb. 3 órát vesz igénybe és záródhat részmegállapodással. Remélhetőleg a közvetítés végére létrejön a mindkét fél érdekeinek  megfelelő, jövőre nézve megelőző jelleggel bíró és a felek által betartható megállapodás is. Az adott ügy sajátosságaitól és a rendelkezésre álló törvényi és egyéb határidőktől függően változik a mediációs ülések száma. Gyakorlatilag ez maximum 4-5 alkalomig terjed, ha ennyi idő alatt nem jön létre a megegyezés, ezután már komolyabb fejlemény nem várható. Döntéskényszer természetesen nincs.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz